Våra öppettider

Fyren kommer ha öppet mellan kl. 06.00-18.30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Planeringsdagar

Fyren kommer ha fyra planeringsdagar per år. Under dessa dagar önskar vi att barnen är lediga från förskolan.