Norlandia Förskolor Fyren

Norlandia Förskolor Fyren öppnar 16 augusti 2021 och kommer erbjuda en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. 

Fyren ligger vackert beläget vid Skummeslövsstrand och erbjuder 88 förskoleplatser. Förskolan är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete kommer vi genomföra olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. I skrivande stund utformar vi en ändamålsenlig utegård med växtlighet och utmanande utomhusleksaker där våra barn kommer vistas dagligen. I närområdet finns gott om skog, grönområden och stranden.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.