Norlandia Förskolor Fyren

Norlandia Förskolor Fyren erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. 

Fyren ligger vackert beläget vid Skummeslövsstrand och erbjuder 88 förskoleplatser. Förskolan är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter för att stimulera till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en ändamålsenlig utegård med växtlighet och utmanande utomhusleksaker där barnen vistas dagligen. I närområdet finns gott om skog, grönområden och stranden.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.